logo briefpapier

Welkom op de website van Hoogenkamp & Faber Juridisch Advies en Incasso!

Wij zijn Dewi Hoogenkamp en Martijn Faber, allebei juristen die zich gespecialiseerd hebben in het bestuursrecht. Beiden zijn wij werkzaam geweest bij verschillende overheidsorganen (waaronder Dienst Regelingen (RVO) en de IND) en weten dus precies hoe er bij de overheid wordt gewerkt. We adviseren in bestuursrechtelijke aangelegenheden en voeren voor u binnen dat rechtsgebied bezwaar- en beroepsprocedures. Te denken valt aan bezwaren tegen besluiten van gemeente, provincie, het rijk en andere (semi-)overheidsdiensten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bezwaar- en beroepsprocedures inzake weigering van vergunningen of de verlening van vergunningen aan anderen en bijstand in zaken van bestuursdwang.

Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij het incasseren van openstaande rekeningen. Dit doen wij snel en doeltreffend, met het oog op het behoud van de relatie met uw klant.